کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازی‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، اری‍ک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازیها:روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌ب۴‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک