کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ان‍ک‍ی‌ پ‍ورف‍رد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ک‍ی‌ پ‍ورف‍رد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ال‍گ‍وی‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران با تاکید بر وضعیت ازدواج و طلاق
بانکی پورفرد، امیرحسین ؛  تهران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۱۸۵آ۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک