کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ای‍س‌، ک‌ .ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ای‍س‌، ک‌ .ج‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیلی در مهندسی معدن
بایس ، ک .ج ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک