کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، س‍وس‍ن‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده Prestressed Concrete
تعاونی ، شاهین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ت۷‌ب۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده
مجتهدی ، سوسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭‌م۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک