کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍خ‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری و عملیات حرارتی
بخاران طوسی ، محمد ؛  وزارت نیرو، شگکت توانیر، نیروگاه حرارتی طوس   ،
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ن۳،‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک