کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍خ‍ش‍وده‌ ، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ش‍وده‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کشاورزی
بخشوده ، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک