کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر
 
پدیدآور:
س‍خ‍ای‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر در انتخاب برقگیر
سخایی ، منوچهر ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک