کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ --س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ن‍وآوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ --س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ن‍وآوری‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
لای‌، ل‍وی‌ - ل‍ی‌
اس‍ت‍وف‍ی‍س‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌، ۱۹۴۷-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راه سوم ( مدلی جدید برای تجدید ساختار در صنعت برق )
استوفیس ، کریستیان ، ۱۹۴۷- ؛  یزد علم نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۴۶ر۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجدید ساختار و مقررات در صنعت برق
لای ، لوی - لی ؛  تهران شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۷‬,‭‌ل۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک