کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رن‌، رم‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍راق‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‌، رم‍ون‌
 
ناشر:
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پدیده احتراق در موتورهای پیستونی
برن ، رمون ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک