کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍روک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
Examination, questions, etc. -- English language
ی‌س‍ی‍ل‍گ‍ن‍ا ن‌اب‍ز ی‌ل‍ل‍م‍ل‍ان‌ی‍ب‍ ن‌وم‍زآ
 
پدیدآور:
Brook-hart, Guyl
ب‍روک‌
0f
ب‍روک‌ - ه‍ارت‌، گ‍ای‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ره‍ن‍م‍ا
Cambridge Univercity
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رسوب گذاری در مخازن سدها
بروک ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپلیت Complete IELTS bands 5-6.5 student's book with answers
بروک - هارت ، گای ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۹۳=۲۰۱۴ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ب۴۶‌ک۲۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge english complete IELTS bands 6.5-7.5 students book with answersf
Brook-Hart,Guy ؛  Italy Cambridge Univercity   ، 2013
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.B7C3‬,‭2013‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
ت یلپماک Complete IELTS bands 5-6.5 student's book with answers
شماره راهنما: 1236 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک