کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ل‍ر، پ‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ر، پ‍ی‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی
بلر، پیر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ب۸‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک