کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :بندر عباس ۲۷-۲۸ فروردین ۱۳۷۳
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( چهارمین :۱۳۷۳ : بندر عباس ) ؛  بندر عباس شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار مدیران تولید نیروگاه بندرعباس ( بیست و هفتمین :۱۳۷۷: بندر عباس
بندر عباس شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک