کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ام‌ - س‍ی‌ ک‍و
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه بنیادی فرابرش داده ها ( فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری )
بنیامینی ، سعید ؛  [تهران ] مرکز آموزش کامپیوتر ام - سی کو   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۱۵‬,‭‌ب۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و اصول سیستمهای کامپیوتری با ضمیمه ای از فلوچارتها
بنیامینی ، سعید ؛  تهران کتابخانه مرکزی   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک