کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
اح‍ت‍راق‌ ن‍اق‍ص‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ک‍رج‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ب‍ه‍روزی‌ ، پ‍روی‍ز
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی تهیه و بکارگیری کارتهای تعمیراتی ( طرح بهینه سازی )گزارش جامع شماره ۲
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد تجهیزات نیروگاه بخاری ( طرح بهینه سازی )
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیرکولاسیون در بویلرها
بهروزی ، پرویز ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه ضرائب پنالتی برای نیروگاههای بخاری
بهروزی ، پرویز ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول مقدماتی طراحی نیروگاه بخار
بهروزی ، پرویز ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۴۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصلاحات در طراحی مشعلها
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌- ۳۰۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اثرات ناشی از احتراق ناقص
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌- ۳۰۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن بهینه سازی
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک