کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ووی‌، ان‍ج‍لا ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ووی‌، ان‍ج‍لا ام‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نظامهای حقوق ودستمزد
بووی ، انجلا ام ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک