کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارگری : شالوده پژوهش های پیشرفته در علوم
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵‬,‭‌ب۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک