کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍رم‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
گ‍از اس‌ اف‌ ۶
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رم‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاههای خورشیدی
بیرمیان ، اسماعیل ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گازSF6
بیرمیان ، اسماعیل ؛  تهران برق منطقه ای   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۰۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک