کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اب‌، م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍وم‌
 
پدیدآور:
ت‍اب‌، م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پلوتونیوم ( بررسی عمومی )
تاب ، م ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭‌ت۲‌پ۸‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک