کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‌
 
پدیدآور:
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربرد آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک