کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز , ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ . -ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ . -ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
 
ناشر:
آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
ت‍لاش‌
: خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون ماشینهای افزار
والگر، جان ؛  تهران ؛ تبریز آنا، آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ همراه با قوانین و مفررات مرتبط
تهران bتلفن ناشر : ۰۴۱۱۵۵۵۳۲۵۹,آدرس ناشر :تبریز خیابان شریعتی شمالی طبقه زیرین ساختمان ۱۳۰ وجداندوست : خرسندی   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭،/آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک