کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ک‍رای‍ر ، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
کرایر ، جاناتان ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک