کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وزه‌ ک‍ن‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هماهنگی در عایق کاری
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تعمیر و نگهداری تجهیزات پستهای فشار قوی
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .معاونت انتقال نیرو ؛  تهران سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تهیه و تدوین مشخصات فنی برای تولید تجهیزات شبکه مخابراتی PLC
مرکز تحقیقات نیرو .بخش الکترونیک ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه تجهیزات سیستم DLC و مجموعه آزمایش های انتقال سیگنال در شبکه توزیع برق ؛T5
کوزه کنانی ، فریبا ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک