کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍ری‍د - م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍رج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
 
ناشر:
ان‍وار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ال‍ب‍رز، ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( ت‍ه‍ران‌) ، واح‍د م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کاربردی خرید
فرجی ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف۴‌س۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سیستم تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز، فرهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹/۵‬,‭‌م۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تدارکات ( سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع )
کاظمی ، بابک ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران ) ، واحد مرکز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۵۸/۷۲‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۸۳
کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین ( نخستین : ۱۳۸۳: تهران ) ؛  تهران انوار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک