کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طراح‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳ : زن‍ج‍ان‌)
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور زنجان ۲-۳ شهریور۷۳
سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور( دومین :۱۳۷۳ : زنجان ) ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌س۸،‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک