کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍راژا، ب‍ی‌ .ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍راژا، ب‍ی‌ .ال‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی برق
تراژا، بی .ال ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ت۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک