کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍روم‍ب‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍روم‍ب‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آبهای زیرزمینی
ترومب ، فلیکس ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ت۴آ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک