کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍روی‌ث‍ی‍ک‌ ، ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍روی‌ث‍ی‍ک‌ ، ج‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تورم ، راهنمائی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر
تروی ثیک ، ج ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک