کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ی‍ب‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ام‍غ‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
م‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
ه‍وای‌ ت‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونیها
نامغ ، پرویز ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۵‬,‭‌ن۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی ها
شکیبامقدم ، محمد ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹۶۵‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیران شرکت ها و موسسات ( خصوصی - دولتی - تعاونی :)مجازات ها، مسئولیت ها، وظایف و تکالیف آنان در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک