کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍لاش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍اس‍اژ ان‍ع‍ک‍اس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‌، ن‍ی‍ک‍لا ام‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز.ال‌
 
ناشر:
ت‍لاش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
مریام ، جیمز.ال ؛  تبریز , تهران تلاش , آزاده   ، ۱۳۷۱ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مهندسی مکانیک :مصور -پنج زبانه انگلیسی ، آلمانی - فرانسه ، روسی ، فارسی
تبریز تلاش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش واکنشی روشی بهتر برای سلامتی
هال ، نیکلا ام ؛  تهران تلاش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۲‍ه۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک