کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌
ح‍م‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
خ‍ب‍از پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جانمایی کلی تاسیسات نیروگاه
تهران سازمان توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
تهران توانیر. معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ت‌-۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجدید ساختار صنعت برق در اتحادیه اروپا (تجارب و پیشنهادات )
خباز پیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دولت و حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
معاونت تحقیقات و فناوری سازمان توانیر ؛  تهران توانیر. معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شبیه سازی عددی و سه بعدی جریان در مجرای لوله تخلیه و مکش توربین نیروگاه آبی مسجد سلیمان
وزارت نیرو . معاونت تحقیقات و فن آوری شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۴۱۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک