کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وش‍ک‍اری‌ ب‍ا ب‍رق‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای مورد استفاده برای روغنکاری ، روشهای تعیین ویسکوزیته در درجه حرارت پائین
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌س۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ایمنی فنی جوشکاری با برق ، جوشکاری با گاز و برشکاری
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز وزارت نیرو. توانیر. نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک