کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ازدور
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بازدید کارشناسان قسمت کامپیوتر از سیستم کامپیوترهای نیروگاه شهید سلیمی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر. مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم شیفت فرکانس حفاظت از راه دور کنترل توسط نسبت سیگنال به نویز
خزاعی ، محمد جواد ؛  تهران توانیر، مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک