کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آه‍ن‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
آه‍ن‌ - ذوب‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ -ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ت‍وح‍ی‍دی‌ ، ن‍اص‍ر
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی متالوژی
توحیدی ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌ت۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احیای مستقیم
توحیدی ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران ، مؤسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۰۷‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر تکاملی تولید آهن و فولاد در ایران و جهان
توحیدی ، ناصر ؛  تهران مؤسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۱۰‬,‭‌ت۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک