کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌)
پ‍ول‌
ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ک‍ت‍اب‍ی‌، اح‍م‍د
ت‍روی‌ث‍ی‍ک‌ ، ج‌
ک‍ب‍ی‍ری‌ ه‍رزوی‍ل‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
اق‍ب‍ال‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تورم ، راهنمائی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر
تروی ثیک ، ج ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تورم :ماهیت ، علل ، آثار و راههای مقابله با آن
کتابی ، احمد ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ک۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱/۳‬,‭‌ف۳،‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل ارزیابی مالی برای شرکت های مدیریت تولید برق در ایران
کبیری هرزویلی ، فریبرز ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌-۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک