کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍ص‍ن‍ای‍ع‌ - ای‍ران‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ت‍ج‍زب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده -ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش پیش بینی ، و برنامه ریزی
توفیق ، فیروز ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ت۹،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک (اقتصاد مهندسی )
توفیق ، فیروز ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک