کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍ز، گ‍اب‍ورس‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و ترکیب مدار
تیمز، گابورسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌ت۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک