کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ث‍اب‍ت‌ م‍رزوق‍ی‌، اس‍ح‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ث‍اب‍ت‌ م‍رزوق‍ی‌، اس‍ح‍ق‌
اخ‍وان‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های مخصوص و کنترل سرعت ماشین های الکتریکی
ثابت مرزوقی ، اسحق ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ث۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اتصال الکتریکی خراسان به شبکه سراسری
اخوان ، عباس ؛  دانشگاه تهران - دانشکاه فنی ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک