کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ام‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ام‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسیهای فنی و نظارت بر انجام آزمایشات متالورژیکی تجهیزات نیروگاه حرارتی شهید رجائی
جامعی ، مهدی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک