کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‌ اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ن‍گ‍ری‍ن‍و، ت‍ام‌
م‍ان‍ک‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
ن‍ی‍ک‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ن‍ی‍ک‍س‍ون‌، راب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ذوق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
[(AVASCRIPT (FOR THE WORLD WIDE WEBJجاوااسکریپت فور د ورد واید وب ]
نگرینو، تام ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جاوا اسکریپت در ۲۴ ساعت
مانکر، مایکل ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جاوا اسکریپت =Java script
نیک بخش تهرانی ، محمدحسن ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ن۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل طراحی صفحات وب PHP, MySQL, Java Script, CSS
نیکسون ، رابین ؛  تهران دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸‌ن۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل طراحی صفحات وب PHP, MySQL, Java Script, CSS
تهران دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1018 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک