کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اودان‌ خ‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
چ‍وک‍وف‍س‍ک‍ی‌،ن‍ی‍ک‍لای‌ ک‍ارن‍ی‌ ی‍وی‍چ‌
 
ناشر:
ج‍اودان‌ خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شکارچی دریایی
چوکوفسکی ،نیکلای کارنی یویچ ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌چ۹‌ش۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک