کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍راح‍ی‌ ، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍راح‍ی‌ ، ای‍رج‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سمینار پالایش آب ، سبک کردن با زئولیت سیکل سدیم
جراحی ، ایرج ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با نیروگاه
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک