کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقلیم شناسی
جعفرپور، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک