کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍م‌ زاد، م‍ن‍ص‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍خ‍اب‍رات‌
 
پدیدآور:
ج‍م‌ زاد، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی در مورد کامپیوتر دیسپاچینگ توانیر
جم زاد، منصور ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ج۸،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک