کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
 
ناشر:
ای‍ران‌ ارش‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی هیدرولیک و اجزای آن
جنابی شریفی ، فرخ ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک