کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ن‍ری‍ش‌، الای‍ن‌ زارم‍ب‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راج‍ع‌ - خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ری‍ش‌، الای‍ن‌ زارم‍ب‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه دربخش مرجع کتابخانه
جنریش ، الاین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ج۹‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک