کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍ق‍ارن‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
پ‍اس‍ک‍ال‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍زرگ‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون .اس ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، ساخت و کاربرد کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم علمی کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری گروه و تقارن در شیمی
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭آ۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک