کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
آت‍وک‍د
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
ام‍ان‍وئ‍ل‌ ، پ‍رای‍س‍ل‍ز
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی باAuto Cad 10
جانسون ، نلسون ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
امانوئل ، پرایسلز ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک