کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز قابهای ساختمانهای بلند با دیوار برشی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف گروه سازه ها) ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ج۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک