کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ولاد
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍دخ‍وردگ‍ی‌
ب‍ی‍ن‌
س‍رام‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ ج‍ی‌
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فولادهای پرآلیاژ
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ؟
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس جی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸۷۴‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی وپاره سنگی
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرامیکها و مواد نسوز
[اصفهان ] جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی
چالکش امیری ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌چ۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های بتن آرمه ، ترجمه ACI 318-83
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭آ۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کیفی پدیده های سیالات ( کتاب فیلمها)
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک