کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ب‍اره‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ب‍اره‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضرورت مدیریت علمی کارخانه
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .گروه مهندسی صنایع ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی انبار( استقرار تجهیزات ، کالا ، وسائل حمل ونقل )
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار(در واحدهای صنعتی )
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک